Home Computers Internet Download Gastenboek Contact Registreren
Nieuws

Wat betekent RoHS?
De afkorting komt uit het Engels en staat voor 'Restriction of the use of certain Hazardous Substances’ (Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen). Deze Europese wet beperkt de toepassing van zes stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEE) die op of na 1 juli 2006 “op de markt” zijn c.q. komen.

De beperkte stoffen zijn:
* Lood
* Kwik
* Cadmium
* Hexavalent chroom
* Polybroomdifenylethers
* Polybroombifenylen

De wetgeving is van toepassing op:
* Grote huishoudelijke apparatuur
* Kleine huishoudelijke apparatuur
* IT- en telecommunicatie-apparatuur
* Consumentenproducten
* Verlichtingsartikelen, waaronder elektrische lampen en lichtelementen in huishoudens
* Elektrisch en elektronisch gereedschap (met uitzondering van groot stationair industrieel gereedschap)
* Speelgoed, vrijetijds- en sportartikelen
* Automatische dispensers

De wetgeving is niet van toepassing op:
* Onderdelen
* Onderdelensamenstellen
* Medische apparatuur (met uitzondering van geïmplanteerde of geïnfecteerde producten)
* Bewakings- en controle-instrumenten
* Onderhoud en reparatie – de wetgeving is NIET van toepassing op onderdelen voor het repararen of het hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEE) die voor 1 juli 2006 al op de markt was
* Militaire/nationale veiligheidsapparatuur (maar uitsluitend indien de apparatuur voor militaire doeleinden/nationale veiligheid wordt ingezet)
* Elektrische en elektronische apparatuur die onderdeel vormt van een ander soort apparaat
* Batterijen 

Topserver en ROHS?
Uiteraard is Topserver al geruime tijd bezig alle producten volgens de ROHS-certificering te verkrijgen. Op dit moment zijn vrijwel alle producten "ROHS Compliant". Ook alle systemen zijn nu niet alleen klantvriendelijk, maar ook milieuvriendelijk.alle rechten voorbehouden aan Topserver Computers & Internet 2000-2006